دسته‌بندی نشده

سایز النگو :

سایزطول نوار برحسب سانتی متر 
8-1ریز بچه گانه11/97
10-1صفر بچه گانه12/97
12-1یک بچه گانه13/96
14-1دو بچه گانه14/96
0-2صفر زنانه15/96
2-2یک زنانه16/96
4-2دو زنانه17/95
6-2سه زنانه18/95
8-2چهار زنانه19/95
10-2پنج زنانه20/95
12-2شش زنانه21/94
14-2هفت زنانه22/94
3هشت زنانه23/94

د

سایز النگونام سایزاندازه قطر داخلی النگو به میلیمتر
8-1ریز بچه گانه38/12
10-1صفر بچه گانه41/28
12-1یک بچه گانه44/44
14-1دو بچه گانه47/6
0-2صفر زنانه50/8
2-2یک زنانه54
4-2دو زنانه57/12
6-2سه زنانه60/32
8-2چهار زنانه60/38
10-2پنج زنانه66/68
12-2شش زنانه69/84
14-2هفت زنانه73/04
3هشت زنانه76/2
سایز النگونام سایزاندازه قطر داخلی النگو به میلیمتر
8-1ریز بچه گانه38/12
10-1صفر بچه گانه41/28
12-1یک بچه گانه44/44
14-1دو بچه گانه47/6
0-2صفر زنانه50/8
2-2یک زنانه54
4-2دو زنانه57/12
6-2سه زنانه60/32
8-2چهار زنانه60/38
10-2پنج زنانه66/68
12-2شش زنانه69/84
14-2هفت زنانه73/04
3هشت زنانه76/2


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *